top of page

Polityka prywatności StudioDlaCiebie.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe
są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zlecenia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zlecenia.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami.

Zapewniamy Cię, że firma StudioDlaCiebie przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas w pełni bezpieczne.

Kto jest administratorem danych osobowych w StudioDlaCiebie?

VideoMusic Pro Radosław Bajsarowicz
Waryńskiego 27/12
45-047 Opole
NIP: 7541423997

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr tel. kontaktowego, adres do wysyłki, adres prowadzenia działalności / siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), nazwa firmy, NIP.

Kontakt:

StudioDlaCiebie kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 787 176 412 lub e-mail studiodlaciebie@interia.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 787 176 412 lub e-mail studiodlaciebie@interia.pl

(Opole, dnia 24 maja 2018 r.)

bottom of page